Sørumsand IF og Fokus Sørumsand: Styrker samarbeidet for fellesskap og utvikling i Sørumsand

Sørumsand IF og Fokus Sørumsand: Styrker samarbeidet for fellesskap og utvikling i Sørumsand

Kjære alle sammen,

Vi på Fokus Sørumsand har gleden av å kunngjøre en spennende videreføring og styrking av vårt allerede gode samarbeid med Sørumsand Idrettsforening (SIF). Dette partnerskapet er en kilde til stor glede og stolthet for oss, da det markerer en betydelig milepæl i styrkingen av fellesskapet og det gode idrettsmiljøet i Sørumsand.

SIF er kjent for sitt engasjement for å fremme sunne idrettsaktiviteter og fellesskap i lokalsamfunnet, og vi er begeistret over å kunne fortsette og utvide dette samarbeidet. Ved å kombinere ressursene og ekspertisen til begge parter, vil dette fornyede partnerskapet muliggjøre en enda bredere rekke tiltak og arrangementer som vil gagne innbyggerne i Sørumsand-området.

Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid sammen med SIF og å være en positiv kraft i lokalsamfunnet. Som en del av dette samarbeidet vil SIF blant annet holde både loddsalg og kakelotteri i mars. Vi oppfordrer alle til å støtte opp under lokalsamfunnet ved å delta på disse, og vi håper å se mange av dere på senteret 9. og 16. mars.

Vi gleder oss til det kommende året og til fortsettelsen av vårt samarbeid med SIF!

Link til SIF sin nettside: https://www.sif.no/next/p/2681/nyheter